คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน เพราะป่าในยุคปัจจุบันแทบจะไม่เหลือแล้วทำให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

วันนี้ได้มีทีมนักวิจัยจากมหาลัยอิลลนอยส์ได้คิดแนวทางการแก้ปัญหานี้ได้ พวกเขาได้สร้างใบไม้เทียมขึ้นมาเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้นใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นพลังงานสังเคราะห์ และยังสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ของรถได้อีกด้วย