นักวิทยาศาสตร์สร้างระบบสังเคราะห์ด้วยแสงได้สำเร็จ

By Whats New

คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน เพราะป่าในยุคปัจจุบันแทบจะไม่เหลือแล้วทำให้ขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Read more