Promotion iPhone 15
ผ่อน iPhone 15 ใช้บัตรประชาชน
ผ่อน iPhone 15 ใช้บัตรประชาชน

เป็นเจ้าของ iPhone ได้ง่ายๆ

ให้คุณผ่อน iPhone ได้ ใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ฟรีดาวน์
ดอกเบี้ยต่ำ
0.99%
อนุมัติง่าย
เก่าแลกใหม่

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ตารางผ่อน iPhone กับ

*สำหรับลูกค้าที่ผ่านอนุมัติและรับสินค้าภายในวันที่ 31 ก.ค. 67 เท่านั้น
รุ่น ความจุ ส่วนลด* ผ่อนเพียง (24 เดือน)*
iPhone 15 Pro Max 256GB
3,000.-
2,367.-/ด.
iPhone 15 Pro 128GB
4,500.-
1,929.-/ด.
256GB
4,800.-
2,120.-/ด.
แสดงราคาผ่อนทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัคร

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ UFund สำหรับบุคคลทั่วไป
สินค้าที่ร่วมรายการ
iPhone
ระยะเวลาการผ่อน
ระยะสัญญา 9, 12, 18, 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.99% ต่อเดือน (ยืนยันวงเงินผ่าน Ascend) ถึง 31 พฤษภาคม 2567
Key Point
ลูกค้าผ่อนสินค้าพร้อมใช้งานไปด้วยโดยชำระงวดตามสัญญาให้ครบ
ยอดเงินดาวน์
ขึ้นอยู่กับวงเงินของลูกค้าโดยจำนวนเงินดาวน์ต้องห้ามเกิน 70% ของราคาสินค้ารวม เช่น สินค้าทั้งหมดราคา 40,000 บาทถ้วน ลูกค้าสามารถดาวน์ได้สูงสุด 28,000 บาท (เท่ากับลูกค้าต้องมีวงเงินอย่างน้อยสุด 12,000 บาท)
 
เงื่อนไขโครงการ UFund สำหรับบุคคลทั่วไป
บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าร่วม
บุคคลที่มีสัญชาติไทยและอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ประจำขั้นต่ำ 10,000 บาท
เอกสารประกอบการสมัครสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนและวงเงิน
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. หลักฐานวงเงิน Ascend (ถ้าเลือกยืนยันวงเงินผ่านช่องทาง Ascend จะต้องยื่นเอกสารรายการเดินบัญชี Statement 2 เดือนล่าสุด หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด เพื่อใช้ประกอบการสมัคร)
ข้อมูลประกอบการสมัคร
1. รายละเอียดข้อมูลบุคคล
2. ที่อยู่
3. สถานที่ทำงาน
4. บุคคลอ้างอิง
 
เงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ UFund สำหรับบุคคลทั่วไป
1. Ascend เป็นเพียงช่องทางในการยืนยันวงเงินที่ลูกค้าได้รับเท่านั้น การผ่อนชำระจะเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับ บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำกัด โดยหากเกิดการผิดเงื่อนไขชำระ ลูกค้าจะเป็นลูกหนี้ของ บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำกัด
2. บริษัท ธันเดอร์ ฟินฟิน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับคูปองจาก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) แทนลูกค้าเพื่อดำเนินการแลกเป็นส่วนลดเงินสดในกรณีที่ลูกค้าเลือกเข้าร่วมโปรโมชัน “เก่าแลกใหม่”
3. เงื่อนไขการปิดสัญญาก่อนครบกำหนด สามารถทำการปิดก่อนได้แต่ต้องหลัง 6 เดือนเป็นต้นไป โดยที่ลูกค้าต้องชำระเงินต้นคงเหลือให้ครบ ทั้งนี้ดอกเบี้ยคงเหลือจะได้รับส่วนลด 50%
4.ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะปิดตามสัญญา ต้องทำการชำระยอดหนี้คงค้างทั้งหมดก่อน
5. บุคคลที่สามารถสมัครโครงการได้ต้องมีสัญชาติไทยและอายุ 20 ปีขึ้นไป
Q&A คำถามที่พบบ่อย
1. โครงการ UFund สำหรับบุคคลทั่วไป คืออะไร
โครงการ UFund เป็นโครงการผ่อนสินค้าไอทีสำหรับบุคคลทั่วไป โดยลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินสดเพียงแค่ซื้อสินค้าและผ่อนชำระผ่านโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนด
 
2. สินค้าที่ร่วมรายการในโครงการ UFund สำหรับบุคคลทั่วไป มีอะไรบ้าง
สินค้าไอที เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สำหรับข้อมูลข่าวสารสินค้ารุ่นใหม่ ๆ ที่ร่วมรายการ สามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook UFund (www.facebook.com/Ufundbythunderfinfin)
 
3. ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัคร มีอะไรบ้าง
3.1. สมัครผ่านลิงก์ออนไลน์หรือหน้าสาขาที่ร่วมรายการ (ดูรายละเอียดข้อ 8)
3.2. ยืนยันตัวตนและวงเงิน ณ สาขาที่ร่วมรายการ
3.3. เลือกใช้สิทธิ์ลดเพิ่ม โดยนำมือถือเครื่องเก่ามาแลกตามยี่ห้อและรุ่นที่หน้าสาขา และเลือกรับหรือสมัครโปรแพ็กเกจมือถือเพื่อรับส่วนลดเพิ่มก่อนเริ่มสัญญา
3.4. สามารถรับสินค้าเมื่อได้รับผลอนุมัติที่สาขาหรือรอรับที่บ้านตามที่ได้ระบุไว้
 
4. สมัครโครงการ UFund สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ลูกค้าต้องถ่ายรูปตัวเองและบัตรประชาชนตัวจริงในการสมัครเข้ามาเบื้องต้น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน ณ สาขา ในส่วนของการยืนยันวงเงินและเช็กวงเงินสินเชื่อจะต้องเทียบกับวงเงิน Ascend ถ้าหากมีบัญชี Ascend อยู่แล้วสามารถแจ้งพนักงานที่สาขาได้ เพื่อลดขั้นตอนการสมัคร และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
 
5. ใครสามารถสมัครโครงการ UFund ได้บ้าง
บุคคลทั่วไปสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 
6. สามารถยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้หรือไม่
ลูกค้าสามารถปิดสัญญาได้ก่อนกำหนด โดยจะต้องผ่อนมาแล้วมากกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องชำระยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ส่วนดอกเบี้ยคงเหลือชำระที่ 50%
 
7. เงื่อนไขสำหรับการปิดสัญญา
ลูกค้าต้องทำการชำระยอดหนี้คงค้างทั้งหมดก่อนที่จะทำการปิดสัญญา
 
8. โครงการ UFund สำหรับบุคลทั่วไป มีสาขาที่ร่วมรายการที่ไหนบ้าง
รายชื่อสาขาเทียบเท่ากับสาขา UFund (ยกเว้น Ustore)
 
9. รับสินค้าได้ที่ช่องทางไหนบ้าง
ลูกค้าสามารถเลือกรับสินค้าที่หน้าสาขาหรือเลือกรับที่บ้าน โดยจะถูกจัดส่งสินค้าให้ภายใน 3-5 วันทำการ