กระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่ E-Book ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

By Whats New

กระทรวงวัฒนธรรมได้เผยแพร่ ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ชุดที่ 1 ในรูปแบบของหนังสือดิจิทัล หรือ E-Book ซึ่งเป็นการรวมภาพจากหลากหลายส่วนงาน อาทิ สื่อมวลชน ช่างภาพอิสระ หรือประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำในครั้งนี้มายังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดทำสมุดภาพประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ในครั้งนี้ ซึ่งในชุดแรกนี้ จะเป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีทั้งหมด 3 เล่ม ดังนี้

เล่มที่ กรุงเทพมหานคร เล่มนี้จะเป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ก่อนเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ภาพบรรยากาศความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยหลังจากการประกาศการเสด็จสวรรคตอย่างเป็นทางการ จนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปัณรสมวาร (15 วัน)

l1

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

เล่มที่ 2 ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด จะเป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ  ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

l2

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

 

เล่มที่ 3 นานาอารยประเทศ เล่มนี้จะเป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์การแสดงถวายอาลัยในต่างประเทศ รวมถึงกษัตริย์และผู้นำประเทศต่างๆ ที่อีกหลายประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

l3

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

โดยประชาชนสามารถชมสมุดภาพประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ชุดที่ 1 ทั้ง 3 เล่ม ได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม และคลิกเลือกเล่มที่ต้องการรับชม หรือใครที่ใช้แอพ MEB ก็สามารถดาวน์โหลดฟรีในรูปแบบ E-Book เพื่ออ่านในสมาร์ทโฟน

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม

Tagged under: