กระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่ E-Book ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

By Whats New

กระทรวงวัฒนธรรมได้เผยแพร่ ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ชุดที่ 1 ในรูปแบบของหนังสือดิจิทัล หรือ E-Book ซึ่งเป็นการรวมภาพจากหลากหลายส่วนงาน อาทิ สื่อมวลชน ช่างภาพอิสระ หรือประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำในครั้งนี้มายังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดทำสมุดภาพประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ ในครั้งนี้ ซึ่งในชุดแรกนี้ จะเป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีทั้งหมด 3 เล่ม

Read more