ราคารับซื้อ-ขาย iPhone, iPad, MacBook และมือถือรุ่นอื่นๆ

รุ่น
ราคา Grade A
ราคา Grade B
ราคา Grade C
iPhone 7 32GB  1,400
iPhone 7 128GB  1,700
iPhone 7 256GB  2,000
iPhone 7 Plus 32GB  2,000
iPhone 7 Plus 128GB  2,500
iPhone 7 Plus 256GB  3,000
iPhone 8 64GB  2,000
iPhone 8 256GB  2,500
iPhone 8 Plus 64GB  3,500
iPhone 8 Plus 128GB  4,000
iPhone 8 Plus 256GB  4,500
iPhone X 64GB  4,000
iPhone X 256GB 4,500
iPhone XR 64GB  5,500
iPhone XR 128GB  6,000
iPhone XR 256GB  6,500
iPhone Xs 64GB  5,000
iPhone Xs 256GB  5,500
iPhone Xs 512GB  6,000
iPhone Xs Max 64GB  7,500
iPhone Xs Max 256GB  8,000
iPhone Xs Max 512GB  9,000
iPhone 11 Pro Max 64GB  12,000
iPhone 11 Pro Max 256GB  12,500
iPhone 11 Pro Max 512GB 13,000
iPhone 11 Pro 64GB  10,000
iPhone 11 Pro 256GB 10,500
iPhone 11 Pro 512GB  11,000
iPhone 11 64GB  7,500
iPhone 11 128GB  8,500
iPhone 11 256GB  9,000
iPhone SE 2020 64GB  3,000
iPhone SE 2020 128GB  4,000
iPhone SE 2020 256GB  4,500
iPhone 12 Mini 64GB 7,000
iPhone 12 Mini 128GB 8,000
iPhone 12 Mini 256GB 8,500
iPhone 12 64GB 11,000
iPhone 12 128GB 11,500
iPhone 12 256GB 12,000
iPhone 12 Pro 128GB 14,000
iPhone 12 Pro 256GB 15,000
iPhone 12 Pro 512GB 15,500
iPhone 12 Pro Max 128GB 17,000
iPhone 12 Pro Max 256GB 18,000
iPhone 12 Pro Max 512GB 18,500
iphone 13 Mini 128GB 10,000
iphone 13 Mini 256GB 11,000
iphone 13 Mini 512GB 12,000
iphone 13 128GB 14,000
iphone 13 256GB 15,000
iphone 13 512GB 16,000
iphone 13 Pro 128GB 19,000
iphone 13 Pro 256GB 20,000
iphone 13 Pro 512GB 20,500
iphone 13 Pro Max 128GB 22,000
iphone 13 Pro Max 256GB 23,000
iphone 13 Pro Max 512GB 24,000
iPhone 14 128GB 18,000
iPhone 14 256GB 19,000
iPhone 14 512GB 20,000
iPhone 14 Plus 128GB 20,000
iPhone 14 Plus 256GB 21,000
iPhone 14 Plus 512GB 22,000
iPhone 14 Pro 128GB 24,500
iPhone 14 Pro 256GB 25,500
iPhone 14 Pro 512GB 26,500
iPhone 14 Pro Max 128GB 26,000
iPhone 14 Pro Max 256GB 27,000
iPhone 14 Pro Max 512GB 28,000
รุ่น
ราคา Grade A
ราคา Grade B
ราคา Grade C
iPad 4 9.7 inch 128GB Cellular 1,300 1,100 500
iPad 4 9.7 inch 128GB Wi-Fi 900 700 400
iPad 4 9.7 inch 16GB Cellular 900 700 400
iPad 4 9.7 inch 16GB Wi-Fi 700 500 200
iPad 4 9.7 inch 32GB Cellular 1,000 900 500
iPad 4 9.7 inch 32GB Wi-Fi 900 700 400
iPad 4 9.7 inch 64GB Cellular 1,300 1,100 500
iPad 4 9.7 inch 64GB Wi-Fi 900 700 400
iPad 5 9.7 inch 128GB Cellular 3,100 2,700 1800
iPad 5 9.7 inch 128GB Wi-Fi 2,600 2,000 1100
iPad 5 9.7 inch 32GB Cellular 2,900 2,400 1500
iPad 5 9.7 inch 32GB Wi-Fi 2,300 1,900 900
iPad 6 9.7 inch 128GB Cellular 3,800 3,500 2400
iPad 6 9.7 inch 128GB Wi-Fi 3,000 2,500 1600
iPad 6 9.7 inch 32GB Cellular 3,400 3,000 2100
iPad 6 9.7 inch 32GB Wi-Fi 2,600 2,000 1100
iPad 7 10.2 inch 128GB Cellular 7,000 6,000 4000
iPad 7 10.2 inch 128GB Wi-Fi 5,000 4,000 2500
iPad 7 10.2 inch 32GB Cellular 6,000 5,000 3000
iPad 7 10.2 inch 32GB Wi-Fi 4,500 3,500 2300
iPad 8 10.2 inch 128GB Cellular 7,000 6,000 4000
iPad 8 10.2 inch 128GB Wi-Fi 5,500 4,500 2800
iPad 8 10.2 inch 32GB Cellular 6,500 5,500 3500
iPad 8 10.2 inch 32GB Wi-Fi 5,000 4,000 2500
iPad Air 1 128GB Cellular 2,200 1,900 900
iPad Air 1 128GB Wi-Fi 1,400 1,200 600
iPad Air 1 16GB Cellular 1,700 1,500 700
iPad Air 1 16GB Wi-Fi 900 700 400
iPad Air 1 32GB Cellular 1,900 1,600 700
iPad Air 1 32GB Wi-Fi 1,000 900 500
iPad Air 1 64GB Cellular 2,000 1,800 800
iPad Air 1 64GB Wi-Fi 1,200 1,000 500
iPad Air 2 128GB Cellular 3,400 3,000 2100
iPad Air 2 128GB Wi-Fi 2,600 2,000 1100
iPad Air 2 16GB Cellular 2,600 2,000 1100
iPad Air 2 16GB Wi-Fi 1,700 1,500 700
iPad Air 2 32GB Cellular 2,900 2,400 1500
iPad Air 2 32GB Wi-Fi 2,000 1,800 800
iPad Air 2 64GB Cellular 3,200 2,800 1900
iPad Air 2 64GB Wi-Fi 2,400 2,000 1100
iPad Air 3 256GB Cellular 7,000 7,000 4700
iPad Air 3 256GB Wi-Fi 5,500 5,500 3700
iPad Air 3 64GB Cellular 6,500 6,500 4400
iPad Air 3 64GB Wi-Fi 4,700 4,500 2900
iPad Air 4 256GB Cellular 10,000 9,000 6500
iPad Air 4 256GB Wi-Fi 8,500 7,500 5000
iPad Air 4 64GB Cellular 9,500 8,500 6000
iPad Air 4 64GB Wi-Fi 7,500 6,500 4200
iPad Mini 16GB Cellular 1,000 900 500
iPad Mini 16GB Wi-Fi 900 700 400
iPad Mini 32GB Cellular 1,300 1,100 500
iPad Mini 32GB Wi-Fi 1,000 900 500
iPad Mini 64GB Cellular 1,300 1,100 500
iPad Mini 64GB Wi-Fi 1,000 900 500
iPad Mini 2 128GB Cellular 2,100 1,800 800
iPad Mini 2 128GB Wi-Fi 1,300 1,100 500
iPad Mini 2 16GB Cellular 1,700 1,500 700
iPad Mini 2 16GB Wi-Fi 900 700 400
iPad Mini 2 32GB Cellular 1,900 1,600 700
iPad Mini 2 32GB Wi-Fi 1,000 900 500
iPad Mini 2 64GB Cellular 2,000 1,800 800
iPad Mini 2 64GB Wi-Fi 1,200 1,000 500
iPad Mini 3 128GB Cellular 3,000 2,500 1600
iPad Mini 3 128GB Wi-Fi 2,100 1,800 800
iPad Mini 3 16GB Cellular 2,100 1,800 800
iPad Mini 3 16GB Wi-Fi 1,300 1,100 500
iPad Mini 3 64GB Cellular 2,600 2,000 1100
iPad Mini 3 64GB Wi-Fi 1,700 1,500 700
iPad Mini 4 128GB Cellular 3,200 2,800 1900
iPad Mini 4 128GB Wi-Fi 2,200 1,900 900
iPad Mini 4 16GB Cellular 2,600 2,000 1100
iPad Mini 4 16GB Wi-Fi 1,500 1,300 600
iPad Mini 4 32GB Cellular 2,800 2,300 1400
iPad Mini 4 32GB Wi-Fi 1,800 1,500 700
iPad Mini 4 64GB Cellular 3,100 2,600 1700
iPad Mini 4 64GB Wi-Fi 2,000 1,800 800
iPad Mini 5 256GB Cellular 7,000 6,000 4000
iPad Mini 5 256GB Wi-Fi 6,000 5,000 3000
iPad Mini 5 64GB Cellular 6,500 5,500 3500
iPad Mini 5 64GB Wi-Fi 5,500 4,500 2800
iPad Pro 10.5 inch (2) 256GB Cellular 6,000 6,000 4200
iPad Pro 10.5 inch (2) 256GB Wi-Fi 5,100 5,000 3200
iPad Pro 10.5 inch (2) 512GB Cellular 6,800 6,800 4600
iPad Pro 10.5 inch (2) 512GB Wi-Fi 5,500 5,500 3700
iPad Pro 10.5 inch (2) 64GB Cellular 5,500 5,500 3700
iPad Pro 10.5 inch (2) 64GB Wi-Fi 4,700 4,500 2900
iPad Pro 11 inch (3) 1TB Cellular 10,000 10,000 6900
iPad Pro 11 inch (3) 1TB Wi-Fi 9,000 9,000 6400
iPad Pro 11 inch (3) 256GB Cellular 9,000 9,000 6400
iPad Pro 11 inch (3) 256GB Wi-Fi 7,000 7,000 4800
iPad Pro 11 inch (3) 512GB Cellular 9,500 9,500 6600
iPad Pro 11 inch (3) 512GB Wi-Fi 8,000 8,000 5400
iPad Pro 11 inch (3) 64GB Cellular 8,500 8,500 5900
iPad Pro 11 inch (3) 64GB Wi-Fi 7,000 7,000 4800
iPad Pro 11 inch (4) 1024GB_Cellular 16,500 14,500 1,0500
iPad Pro 11 inch (4) 1024GB_Wi-Fi 15,000 13,000 9000
iPad Pro 11 inch (4) 128GB_Cellular 15,000 13,000 9000
iPad Pro 11 inch (4) 128GB_Wi-Fi 13,500 11,500 8200
iPad Pro 11 inch (4) 256GB_Cellular 15,500 13,500 9500
iPad Pro 11 inch (4) 256GB_Wi-Fi 14,000 12,000 8500
iPad Pro 11 inch (4) 512GB_Cellular 16,000 14,000 1,0000
iPad Pro 11 inch (4) 512GB_Wi-Fi 14,500 12,500 8500
iPad Pro 12.9 inch (1) 128GB Cellular 5,500 5,500 3700
iPad Pro 12.9 inch (1) 128GB Wi-Fi 5,500 5,500 3700
iPad Pro 12.9 inch (1) 256GB Cellular 6,000 6,000 4200
iPad Pro 12.9 inch (1) 256GB Wi-Fi 5,500 5,500 3700
iPad Pro 12.9 inch (2) 256GB Cellular 7,500 7,500 5300
iPad Pro 12.9 inch (2) 256GB Wi-Fi 6,500 6,500 4400
iPad Pro 12.9 inch (2) 512GB Cellular 8,300 8,300 6100
iPad Pro 12.9 inch (2) 512GB Wi-Fi 7,000 7,000 4700
iPad Pro 12.9 inch (2) 64GB Cellular 7,000 7,000 4700
iPad Pro 12.9 inch (2) 64GB Wi-Fi 6,000 6,000 4200
iPad Pro 12.9 inch (3) 1TB Cellular 14,000 14,000 1,0500
iPad Pro 12.9 inch (3) 1TB Wi-Fi 12,000 12,000 8900
iPad Pro 12.9 inch (3) 256GB Cellular 12,500 12,500 8900
iPad Pro 12.9 inch (3) 256GB Wi-Fi 11,000 11,000 8400
iPad Pro 12.9 inch (3) 512GB Cellular 13,500 13,500 1,0000
iPad Pro 12.9 inch (3) 512GB Wi-Fi 11,100 11,000 8400
iPad Pro 12.9 inch (3) 64GB Cellular 11,500 11,500 8600
iPad Pro 12.9 inch (3) 64GB Wi-Fi 11,000 11,000 8400
iPad Pro 12.9 inch (4) 1024GB_Cellular 16,500 14,500 1,0500
iPad Pro 12.9 inch (4) 1024GB_Wi-Fi 15,000 13,000 9000
iPad Pro 12.9 inch (4) 128GB_Cellular 15,000 13,000 9000
iPad Pro 12.9 inch (4) 128GB_Wi-Fi 13,500 11,500 8200
iPad Pro 12.9 inch (4) 256GB_Cellular 15,500 13,500 9500
iPad Pro 12.9 inch (4) 256GB_Wi-Fi 14,000 12,000 8500
iPad Pro 12.9 inch (4) 512GB_Cellular 16,000 14,000 1,0000
iPad Pro 12.9 inch (4) 512GB_Wi-Fi 14,500 12,500 8500
iPad Pro 9.7 inch (1) 128GB Cellular 5,100 5,000 3200
iPad Pro 9.7 inch (1) 128GB Wi-Fi 4,700 4,500 2900
iPad Pro 9.7 inch (1) 256GB Cellular 5,500 5,500 3700
iPad Pro 9.7 inch (1) 256GB Wi-Fi 4,700 4,500 2900
iPad Pro 9.7 inch (1) 32GB Cellular 4,700 4,500 2900
iPad Pro 9.7 inch (1) 32GB Wi-Fi 4,300 4,000 2600
รุ่น
ราคา Grade A
ราคา Grade B
ราคา Grade C
MacBook Air (M1 ปี 2020) 256GB 20,000 15,000 10,000
MacBook Air (M1 ปี 2020) 512GB 28,000 25,000 20,000
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2020) 256GB 15,000 12,000 10,000
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2020) 512GB 18,000 15,000 12,000
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019) 128GB 12,000 10,000   8,000
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2019) 256GB 15,000 13,000 10,000
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018) 128GB   9,000   6,000   5,000
MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018) 256GB 10,000   8,000   6,000
MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017) 128GB   7,000   5,000   4,000
MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2017) 256GB   8,000   6,000   5,000
MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021) 512GB 50,000 40,000 30,000
MacBook Pro (14 นิ้ว, ปี 2021) 1TB 60,000 50,000 40,000
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021) 512GB 70,000 60,000 50,000
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2021) 1TB 80,000 70,000 60,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020) 256GB 30,000 25,000 20,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, M1, ปี 2020) 512GB 35,000 30,000 25,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 256GB 22,000 18,000 10,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 512GB 29,000 20,000 15,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB 32,000 25,000 10,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2020, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 1TB 35,000 30,000 15,000
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019) 512GB 30,000 20,000 10,000
MacBook Pro (16 นิ้ว, ปี 2019) 1TB 38,000 30,000 15,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 128GB 15,000 10,000   8,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 256GB 20,000 15,000 10,000
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019) 256GB 25,000 20,000 10,000
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2019) 512GB 30,000 25,000 15,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 256GB 15,000 10,000   8,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2019, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB 20,000 15,000 10,000
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018) 256GB 25,000 20,000 10,000
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2018) 512GB 28,000 20,000 10,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 256GB 15,000 12,000   8,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2018, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB 18,000 14,000 10,000
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017) 256GB 20,000 15,000   8,000
MacBook Pro (15 นิ้ว, ปี 2017) 512GB 25,000 20,000 10,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 256GB 15,000 10,000   8,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต) 512GB 18,000 15,000 10,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 128GB 12,000 10,000   8,000
MacBook Pro (13 นิ้ว, ปี 2017, พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต) 256GB 15,000 12,000 10,000
รุ่น
ราคา Grade A
ราคา Grade B
ราคา Grade C
Huawei G7 Plus 32GB 600 500 200
Huawei GR3 16GB 300 300 100
Huawei GR5 16GB 400 300 100
Huawei GR5 (2017) 32GB 400 300 100
Huawei GR5 Premium (2017) 64GB 400 300 100
Huawei Mate 10 Porsche Design 256GB 1,000 900 500
Huawei Mate 10 Pro 128GB 1,200 1,000 500
Huawei Mate 20 128GB 2,600 2,000 1,100
Huawei Mate 20 Pro 128GB 3,000 2,500 1,600
Huawei Mate 20 Pro 256GB 3,400 3,000 1,900
Huawei Mate 20X 128GB 3,400 3,000 1,900
Huawei Mate 30 Pro 256GB 4,500 3,000 1,800
Huawei Mate 8 64GB 900 700 400
Huawei Mate 9 64GB 900 700 400
Huawei Mate 9 Pro 128GB 1,000 900 500
Huawei MatePad T8 (WIFI) 16GB 900 700 400
Huawei MediaPad M2 32GB 1,300 1,100 500
Huawei MediaPad M2 7.0 16GB 1,100 1,000 500
Huawei MediaPad M3 32GB 1,500 1,300 600
Huawei MediaPad T1 7.0 8GB 400 300 100
Huawei MediaPad T2 7.0 Pro 16GB 400 300 100
Huawei Nova 2i (Mate 10 Lite) 64GB 1,100 1,000 500
Huawei Nova 3 128GB 1,700 1,500 700
Huawei Nova 3e (P20 Lite) 128GB 1,300 1,100 500
Huawei Nova 3i 128GB 1,300 1,100 500
Huawei Nova 4 128GB 1,500 1,300 600
Huawei Nova 5T 128GB 2,100 1,400 800
Huawei Nova 7 256GB 2,600 2,000 1,100
Huawei Nova 7 SE 128GB 2,100 1,800 800
Huawei P10 64GB 900 700 400
Huawei P10 Lite (LX1) 32GB 700 500 200
Huawei P10 Plus 64GB 1,000 900 500
Huawei P20 128GB 1,300 1,100 500
Huawei P20 Pro 128GB 1,700 1,500 700
Huawei P30 128GB 2,100 1,800 800
Huawei P30 Lite 128GB 1,700 1,500 700
Huawei P30 Pro 256GB 3,800 3,000 1,900
Huawei P40 128GB 5,000 3,500 2,000
Huawei P40 Pro 256GB 7,000 5,500 3,500
Huawei P40 Pro Plus 512GB 8,000 6,500 4,000
Huawei P50 Pro 256GB 17,000 14,000 10,000
Huawei P8 16GB 700 500 200
Huawei P8 Lite 16GB 600 500 200
Huawei P8 Max 64GB 900 700 400
Huawei P8 Premium 64GB 900 700 400
Huawei P9 32GB 800 600 300
Huawei P9 Lite 16GB 600 500 200
Huawei P9 Plus 64GB 900 700 400
Huawei Y3 (2017) 8GB 300 300 100
Huawei Y3 (2018) 8GB 500 400 200
Huawei Y3II 8GB 500 400 200
Huawei Y5 (2017) 16GB 500 400 200
Huawei Y5 (2019) 16GB 500 400 200
Huawei Y5 (2019) 32GB 500 400 200
Huawei Y5c 8GB 500 400 200
Huawei Y5II 8GB 500 400 200
Huawei Y5 Lite 16GB 500 400 200
Huawei Y5p 32GB 900 700 400
Huawei Y5 Prime 16GB 900 800 500
Huawei Y6 8GB 900 700 400
Huawei Y6II 16GB 500 400 200
Huawei Y6p 64GB 800 600 300
Huawei Y6 Prime 2018 16GB 900 700 400
Huawei Y6s 64GB 900 700 400
Huawei Y7 16GB 700 500 200
Huawei Y7p 64GB 2,100 1,800 800
Huawei Y7 Pro 2018 32GB 1,000 850 500
Huawei Y7 Pro 2019 32GB 1,000 850 500
Huawei Y9 (2018) 32GB 1,000 900 500
Huawei Y9 (2019) 128GB 1,300 1,100 500
Huawei Y9 Prime (2019) 128GB 1,700 1,500 700
Huawei Y9 Prime (2019) 64GB 1,300 1,100 500
Huawei Y9s 128GB 2,600 2,000 1,100
Huawei Y Max 128GB 1,800 1,500 700
Moto G5S 32GB 400 300 100
Moto G5S Plus 32GB 900 700 400
OnePlus OnePlus 3 64GB 1,200 1,000 500
OnePlus OnePlus 3T 128GB 1,700 1,500 700
OnePlus OnePlus 3T 64GB 1,300 1,100 500
OnePlus OnePlus 5 128GB 1,300 1,100 500
OnePlus OnePlus 5 64GB 900 700 400
OnePlus OnePlus 5T 128GB 1,700 1,500 700
OnePlus OnePlus 5T 64GB 1,300 1,100 500
OnePlus OnePlus 6 128GB 1,700 1,500 700
OnePlus OnePlus 6 256GB 2,100 1,800 800
OnePlus OnePlus 6 64GB 1,300 1,100 500
OnePlus OnePlus 6T 128GB 2,800 2,300 1,000
OnePlus OnePlus 6T 256GB 3,300 2,800 1,000
OnePlus OnePlus 7 Pro 128GB 4,000 3,000 1,500
OnePlus OnePlus 7 Pro 256GB 5,600 4,300 2,800
OnePlus OnePlus 7T 128GB 5,500 4,500 3,000
OnePlus OnePlus 7T Pro 256GB 6,000 5,000 3,500
OnePlus OnePlus 8 128GB 7,000 6,000 4,500
OnePlus OnePlus 8 256GB 7,500 6,500 5,000
OnePlus OnePlus 8 Pro 128GB 8,500 7,500 6,000
OnePlus OnePlus 8 Pro 256GB 9,500 8,500 6,500
OnePlus OnePlus 8T 128GB 7,500 6,500 5,000
OnePlus OnePlus 8T 256GB 8,000 7,000 5,500
OnePlus OnePlus 9 Pro 128GB 8,500 7,500 6,000
OnePlus OnePlus 9 Pro 256GB 9,500 8,500 6,500
OnePlus OnePlus Nord 128GB 3,000 2,300 1,000
OnePlus OnePlus Nord 256GB 3,500 2,500 1,000
OnePlus OnePlus Nord 2 128GB 4,000 3,000 1,300
OnePlus OnePlus Nord 2 256GB 4,500 3,500 1,500
OnePlus OnePlus Nord CE 5G 128GB 3,500 2,500 1,000
OnePlus OnePlus Nord CE 5G 256GB 3,900 2,900 1,200
OnePlus OnePlus Nord N10 128GB 2,500 1,700 700
OnePlus OnePlus Nord N100 64GB 1,500 700 300
Oppo A12 32GB 1,300 1,100 500
Oppo A1k 32GB 800 600 300
Oppo A31 128GB 1,500 1,300 600
Oppo A37 16GB 800 600 300
Oppo A39 32GB 800 600 300
Oppo A3s 16GB 800 600 300
Oppo A3s 32GB 800 600 300
Oppo A5 (2020) 64GB 800 600 300
Oppo A57 32GB 900 800 500
Oppo A5s 32GB 800 600 300
Oppo A7 64GB 1,900 1,600 700
Oppo A71 16GB 1,000 900 500
Oppo A77 64GB 1,200 1,000 500
Oppo A83 16GB 900 700 400
Oppo A83 32GB 900 700 400
Oppo A83 64GB 900 700 400
Oppo A91 128GB 2,100 1,800 800
Oppo A92 128GB 2,100 1,800 800
Oppo A9 (2020) 128GB 2,000 1,700 800
Oppo A93 128GB 2,000 1,700 800
Oppo A93 5G 128GB 2,000 1,700 800
Oppo A93 5G 256GB 2,000 1,700 800
Oppo A94 128GB 3,000 2,500 1,600
Oppo F1 16GB 700 500 200
Oppo F11 128GB 2,000 1,700 800
Oppo F11 Pro 128GB 2,100 1,800 800
Oppo F11 Pro 64GB 2,000 1,700 800
Oppo F1 Plus 64GB 900 500 200
Oppo F1s 32GB 900 500 200
Oppo F5 32GB 1,100 700 300
Oppo F5 64GB 1,300 700 300
Oppo F5 Youth 32GB 900 500 300
Oppo F7 128GB 1,200 800 400
Oppo F7 64GB 1,000 800 400
Oppo F9 64GB 1,700 1,000 500
Oppo Find 7 32GB 300 200 100
Oppo Find X 256GB 3,000 2,500 1,600
Oppo Find X2 256GB 6,500 5,500 3,500
Oppo Find X2 Pro 512GB 9,000 8,000 5,500
Oppo Find X3 Pro 256GB 12,000 10,000 6,000
Oppo R15 Pro 128GB 2,000 1,700 800
Oppo R17 Pro 128GB 2,100 1,800 800
Oppo R7 16GB 500 400 200
Oppo R7 Plus 32GB 500 400 200
Oppo R7s 32GB 500 400 200
Oppo R9S 64GB 700 500 200
Oppo R9S Plus 64GB 1,000 900 500
Oppo R9S Pro 64GB 1,200 1,000 500
Oppo Reno 256GB 2,600 2,000 1,100
Oppo Reno 10x zoom 256GB 3,400 3,000 2,100
Oppo Reno 2 256GB 2,100 1,800 800
Oppo Reno 2F 128GB 2,100 1,800 800
Oppo Reno 3 Pro 128GB 2,600 2,000 1,100
Oppo Reno 4 128GB 2,600 2,000 1,100
Oppo Reno 4 Pro 256GB 3,400 3,000 2,100
Oppo Reno 5 128GB 4,000 3,000 2,000
Oppo Reno 5 5G 128GB 4,500 3,500 2,300
Oppo Reno 5 Pro 256GB 6,500 5,500 3,500
Oppo Reno 6 128GB 8,000 6,500 3,500
Oppo Reno 6 256GB 8,500 6,000 3,000
Oppo Reno 6 Pro 256GB 9,000 7,000 3,500
Oppo Reno 6Z 128GB 5,000 3,500 2,300
Samsung A01 16GB 500 300 100
Samsung A01 Core 16GB 500 300 100
Samsung A01 Core 32GB 500 300 100
Samsung A10 32GB 500 300 100
Samsung A10s 32GB 500 300 100
Samsung A11 32GB 800 500 100
Samsung A20 32GB 800 500 100
Samsung A20s (3/32GB) 32GB 800 500 100
Samsung A20s (4/64GB) 64GB 800 500 100
Samsung A21s 128GB 1,700 1,500 200
Samsung A21s 32GB 1,500 1,300 100
Samsung A2Core (1/8 GB) 8GB 600 500 100
Samsung A3 16GB 200 100 100
Samsung A30 64GB 1,200 1,000 100
Samsung A30s (4/64GB) 64GB 1,400 1,200 100
Samsung A31 64GB 2,000 1,700 300
Samsung A42 5G 128GB 2,300 1,900 400
Samsung A42 5G 64GB 2,100 1,800 300
Samsung A50 128GB 1,400 1,200 100
Samsung A50 64GB 1,200 1,000 100
Samsung A50s 128GB 1,500 1,300 100
Samsung A51 (6GB) 128GB 1,700 1,500 200
Samsung A51 (8GB) 128GB 1,700 1,500 200
Samsung A52 128GB 2,100 1,800 300
Samsung A5 (2015) 16GB 200 100 100
Samsung A5 (2016) 16GB 500 350 100
Samsung A5 (2017) 32GB 1,000 900 100
Samsung A52 5G 128GB 3,000 2,500 500
Samsung A52S 5G 128GB 3,400 3,000 1,100
Samsung A6 64GB 900 700 100
Samsung A6 Plus 32GB 1,100 1,000 100
Samsung A70 128GB 1,700 1,500 200
Samsung A71 128GB 2,100 1,800 300
Samsung A71 5G 128GB 2,100 1,800 300
Samsung A72 128GB 3,400 3,000 1,100
Samsung A7 (2015) 16GB 600 500 100
Samsung A7 (2016) 16GB 600 500 100
Samsung A7 (2017) 32GB 900 700 100
Samsung A7 (2018) 128GB 1,700 1,500 200
Samsung A7 (2018) 64GB 1,500 1,300 100
Samsung A80 128GB 2,100 1,800 300
Samsung A8 (2015) 32GB 700 500 100
Samsung A8 (2018) 32GB 1,400 1,200 100
Samsung A8 Plus (2018) 64GB 1,500 1,300 100
Samsung A8 Star 64GB 1,500 1,300 100
Samsung A9 2018 128GB 2,100 1,800 300
Samsung A9 Pro 128GB 1,100 1,000 100
Samsung Alpha 32GB 100 50  –
Samsung C9 Pro 64GB 1,300 1,100 100
Samsung Grand 64GB 100 50  –
Samsung Grand 2 8GB 100 50  –
Samsung J1 4GB 100 50  –
Samsung J2 8GB 100 50  –
Samsung J2 Prime 8GB 100 50  –
Samsung J2 Pro 32GB 100 50  –
Samsung J4 16GB 500 300 100
Samsung J4 Plus 32GB 500 300 100
Samsung J5 8GB 500 300 100
Samsung J5 Prime 16GB 500 300 100
Samsung J5 Pro 32GB 500 300 100
Samsung J6 32GB 500 300 100
Samsung J6 Plus 32GB 500 300 100
Samsung J6 Plus 64GB 500 300 100
Samsung J7 (2015) 16GB 500 300 100
Samsung J7 (2016) 16GB 500 300 100
Samsung J7 Core 16GB 500 300 100
Samsung J7 Plus 32GB 500 300 100
Samsung J7 Prime 32GB 500 300 100
Samsung J7 Pro 64GB 500 300 100
Samsung J8 64GB 500 300 100
Samsung Note 1 16GB 100 50  –
Samsung Note 10 256GB 5,000 4,000 2,700
Samsung Note 10 Lite 128GB 2,500 2,000 1,200
Samsung Note 10 Plus 256GB 6,500 5,500 3,500
Samsung Note 10 Plus 512GB 7,000 6,000 4,000
Samsung Note 10 Plus STARWARS EDITION 256GB 0 0  –
Samsung Note 10 Plus STARWARS EDITION 512GB 0 0  –
Samsung Note 2 16GB 100 50  –
Samsung Note 20 4G 256GB 6,500 6,000 3,500
Samsung Note 20 5G 256GB 8,500 8,000 5,000
Samsung Note 20 Ultra 4G 256GB 9,500 8,500 5,500
Samsung Note 20 Ultra 4G 512GB 10,000 9,500 6,500
Samsung Note 20 Ultra 5G 256GB 12,500 11,500 9,000
Samsung Note 20 Ultra 5G 512GB 13,000 12,000 9,500
Samsung Note 3 32GB 200 100 100
Samsung Note 4 32GB 400 200 100
Samsung Note 5 32GB 800 500 300
Samsung Note 5 64GB 800 500 300
Samsung Note 7 FE 64GB 1,500 1,000 300
Samsung Note 8 64GB 2,600 1,800 200
Samsung Note 9 128GB 3,000 2,000 500
Samsung Note 9 512GB 3,400 3,000 1,100
Samsung Note Edge 64GB 600 500 100
Samsung S1 8GB 100 50  –
Samsung S10 128GB 3,000 2,500 500
Samsung S10e 128GB 2,800 2,300 500
Samsung S10 Lite 128GB 2,800 2,500 500
Samsung S10 Plus 128GB 3,600 3,200 1,200
Samsung S10 Plus 512GB 4,000 3,500 1,500
Samsung S2 16GB 100 50  –
Samsung S20 128GB 4,500 3,500 2,000
Samsung S20 FE 128GB 4,500 3,500 2,000
Samsung S20 FE 256GB 5,000 4,000 2,600
Samsung S20 Plus 128GB 5,500 4,500 2,500
Samsung S20 Ultra 5G 128GB 8,700 7,200 4,500
Samsung S21 128GB 7,500 6,000 4,000
Samsung S21 256GB 8,500 7,000 5,000
Samsung S21FE 128GB 9,500 8,500 6,500
Samsung S21FE 256GB 10,500 9,500 7,500
Samsung S21 Plus 128GB 9,500 8,000 5,500
Samsung S21 Plus 256GB 10,500 9,000 6,500
Samsung S21 Ultra 128GB 13,500 11,500 7,000
Samsung S21 Ultra 256GB 15,000 13,000 7,500
Samsung S21 Ultra 512GB 16,000 14,000 8,500
Samsung S3 16GB 100 50  –
Samsung S4 16GB 200 100 100
Samsung S5 16GB 500 400 100
Samsung S6 32GB 700 500 100
Samsung S6 Edge 64GB 700 500 100
Samsung S6 Edge Plus 32GB 700 500 100
Samsung S7 32GB 700 500 100
Samsung S7 Edge 32GB 700 500 100
Samsung S8 64GB 1,000 700 100
Samsung S8 Plus 64GB 1,700 1,500 200
Samsung S9 64GB 1,700 1,500 200
Samsung S9 Plus 128GB 2,100 1,500 200
Samsung S9 Plus 256GB 2,100 1,500 200
Samsung S9 Plus 64GB 1,700 1,300 200
Samsung Tab A 10.1 16GB 1,000 900 100
Samsung Tab A 10.1 (2019) 32GB 1,700 1,500 200
Samsung Tab A 10.5 (2018) 32GB 1,700 1,500 200
Samsung Tab A 7.0 8GB 300 200 100
Samsung Tab A 7 (2016) 8GB 300 200 100
Samsung Tab A 8.0 16GB 900 700 100
Samsung Tab A 8 (2019) 32GB 1,000 900 100
Samsung Tab A 8 (2019) with S-pen 32GB 1,300 1,100 100
Samsung Tab A 9.7 16GB 900 700 100
Samsung Tab S2 8.0 32GB 2,000 1,700 300
Samsung Tab S2 9.7 32GB 2,400 2,000 500
Samsung Tab S3 32GB 2,100 1,800 300
Samsung Tab S4 64GB 3,000 2,500 500
Samsung Tab S5e 64GB 3,800 3,500 1,400
Samsung Tab S6 Lite LTE 64GB 4,300 3,500 1,600
Samsung Tab S6 Lite WIFI 64GB 2,100 1,800 300
Samsung Tab S6 LTE 128GB 3,800 3,500 1,400
Samsung Tab S6 LTE 256GB 4,700 4,000 1,900
Samsung Tab S7 FE LTE (4GB) 64GB 8,500 7,500 4,500
Samsung Tab S7 FE WiFi 64GB 7,500 6,500 3,500
Samsung Tab S7 LTE (6GB) 128GB 8,500 7,500 4,500
Samsung Tab S7 LTE (8GB) 128GB 9,500 8,500 5,500
Samsung Tab S7 Plus 5G 128GB 10,500 9,500 6,500
Samsung Tab S7 Plus 5G 256GB 11,500 10,500 7,500
Samsung Tab S7 Plus LTE 128GB 10,500 9,500 6,500
Samsung Tab S7 Wifi 128GB 7,500 6,500 3,500
Samsung Z Flip 256GB 4,500 3,500 2,000
Samsung Z Flip 3 128GB 12,500 11,500 8,000
Samsung Z Flip 3 256GB 13,500 12,500 9,000
Samsung Z Fold 512GB 6,000 5,000 3,500
Samsung Z Fold 2 256GB 15,000 13,000 11,000
Samsung Z Fold 3 256GB 23,000 23,000 17,000
Samsung Z Fold 3 512GB 24,000 24,000 18,000
Sony Xperia L2 32GB 400 300 100
Sony Xperia XA1 Plus 32GB 700 500 200
Sony Xperia XA1 Ultra 64GB 900 700 400
Sony Xperia XA2 Ultra 32GB 1,200 1,000 500
Sony Xperia XZ1 64GB 1,000 900 500
Sony Xperia XZ1 Compact 64GB 900 700 400
Sony Xperia XZ2 64GB 1,500 1,300 600
Sony Xperia XZ Premium 64GB 1,500 1,300 600
Vivo V11 128GB 1,300 1,100 500
Vivo V11i 128GB 1,100 1,000 500
Vivo V15 128GB 1,500 1,300 600
Vivo V15 64GB 1,500 1,300 600
Vivo V15 Pro 128GB 1,900 1,600 700
Vivo V20 128GB 1,900 1,600 700
Vivo V21 5G 128GB 3,000 2,500 1,600
Vivo V21 5G 256GB 3,400 3,000 2,100
Vivo V23 5G 256GB 9,000 7,000 3,000
Vivo V5 32GB 400 300 100
Vivo V5 Plus 64GB 400 300 100
Vivo V5s 64GB 400 300 100
Vivo V7 32GB 600 500 200
Vivo V7 Plus 64GB 600 500 200
Vivo V9 64GB 700 500 200
Vivo X21 UD 128GB 1,000 900 500
Vivo X70 128GB 10,000 8,000 4,000
Vivo X70 Pro 256GB 15,000 13,000 7,000
Vivo Y53 16GB 400 300 100
Vivo Y55s 16GB 400 300 100
Vivo Y71 16GB 500 400 200
Vivo Y81 32GB 600 500 200
Vivo Y85 32GB 600 500 200
Vivo Y91 32GB 600 500 200
Vivo Y91c 32GB 600 500 200
Vivo Y91i 16GB 500 400 200
Vivo Y95 64GB 1,000 900 500

ราคาอัพเดท ณ วันที่ 14 กันยายน 2566