รู้หรือไม่คนใช้ Mac สามารถวาดกราฟได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม

By Tips and Tricks

บน macOS มีเครื่องมืออรรถประโยชน์มากมาย แต่หลายคนอาจไม่เคยใช้หรือไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ด้วย วันนี้เราขอเสนอ Grapher โปรแกรมวาดกราฟ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่นั้นเอง

Starting-Up-Grapher

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกว่าต้องการจะ Plot กราฟแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ แล้วยังสามารถเลือกประเภทกราฟได้อีกว่าอยากได้แบบไหน

oneparameterglobal

หลังจากนั้นจะก็สามารถป้อนสมการทางคณิตศาสตร์แล้วโปรแกรมจะวาดกราฟให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มสมการเพื่อ Plot กราฟเพิ่มลงไปในแกนเดียวกันหลายๆ กราฟเพื่อการใช้งานต่อไป

Tagged under: