รู้หรือไม่คนใช้ Mac สามารถวาดกราฟได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่ม

By Need To Know

บน macOS มีเครื่องมืออรรถประโยชน์มากมาย แต่หลายคนอาจไม่เคยใช้หรือไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ด้วย วันนี้เราขอเสนอ Grapher โปรแกรมวาดกราฟ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่นั้นเอง

Read more