งานวิจัยในอเมริกาพบ นักเรียนส่วนใหญ่แยกข่าวกับโฆษณาในโลกออนไลน์ไม่ได้

By Whats New

การแยกแยะความต่างระหว่างข่าวกับโฆษณาในการเสพสื่อออนไลน์เป็นปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับใครหลายคน ไม่ใช่แค่ในผู้ใหญ่ แต่วัยรุ่นก็โดนโฆษณาหลอกล่อได้เช่นกันsocial-networks-600x360

ล่าสุดมหาวิทยาลัย Stanford ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวพบว่า เมื่อเห็นเรื่องราวในสื่อสังคมออนไลน์เป็นครั้งแรกมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัววอย่างที่เป็นนักเรียน ไม่สามารถแยกแยะระหว่างส่วนเนื้อหาข่าวกับส่วนที่เป็นโฆษณาแฝงได้ และยังคิดว่าเนื้อหาส่วนที่โฆษณาเป็นข่าวจริงๆ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford ในครั้งนี้พยายามประเมินความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร รวมถึงการตอบสนองต่อข่าวสารของนักเรียน โดยนำข้อมูลและเรื่องราวที่รวบรวมจาก Facebook, Twitter, รูปภาพ รวมถึงความเห็นในบล็อกหรือเว็บไซต์ มาใช้ในการประเมิน

gettyimages-488893074

โดยงานวิจัยดังกล่าวเก็บรวบรวมคำตอบจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนกว่า 7,804 คน ในพื้นที่ 12 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้วิจัยบางส่วนมีความเห็นว่า ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อาจจะใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว แต่เมื่อต้องมีการประเมินข้อมูลหรือข่าวที่ได้รับจริงๆ พวกเขากลับตกหลุมพรางของสื่อโฆษณานั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย

gettyimages-495592152-56c74fa95f9b5879cc40c74e

หลายคนอาจจะคิดว่าวัยรุ่นมีความชำนาญและรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ แต่จากการศึกษาวิจัยของเราพบข้อเท็จจริงที่ตรงข้ามกับความเชื่อนั้นอย่างสิ้นเชิง ความเห็นจาก Sam Wineburg ผู้เขียนของงานวิจัยฉบับนี้

หากใครที่สนใจในงานวิจัยชิ้นนี้สามารถอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก TheNextWeb, Cnet

Tagged under: