Akami Technologies ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ในรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการการศึกษาเกี่ยวระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของทั่วโลกว่าในแต่ละประเทศนั้นมีความเร็วเท่าไรโดยเฉลี่ย ผลสำรวจออกมาว่าทั่วโลกมีความเร็วอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ 6.3 Mbps หรือเมกะบิตต่อวินาที ซึ่งหาเทียบความเร็วแล้วก็สามารถดู Youtube ความละเอียดปกติได้อย่างสบายๆ นอกจากนี้ Akami Technologies ได้จัดอันดับความเร็วอินเตอร์เน็ตของแต่ละประเทศไว้ดังนี้

อันดับที่ 10 ประเทศฟินแลนด์ : 17.7 Mbps

10-finland

 

อันดับที่ 9 สาธารณรัฐเช็ก : 17.8 Mbps

9-czech-republic

 

สาธารณรัฐเช็กมีการเติบโตด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 31% จากปีที่แล้ว

อันดับที่ 8 ประเทศเนเธอร์แลนด์ : 17.9 Mbps

8-the-netherlands

 

เมื่อปี 2014 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในประเทศที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดในสหภาพยุโรป

อันดับที่ 7 ประเทศญี่ปุ่น : 18.2 Mbps

7-japan

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่กำลังพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วระดับ 100 Gbps และในขณะนี้ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตของประเทศญี่ปุ่นอย่าง So-net ก็ได้ให้ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตถึง 2 Gbps ซึ่งเร็วเป็น 2 เท่าของ Google Fiber และทำให้ So-net กลายเป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตสำหรับการพาณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลก

อันดับที่ 6 ประเทศลัตเวีย : 18.3 Mbps6-latvia

ประเทศลัตเวียมีความเร็วอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยมากเป็น 3 เท่า ของความเร็วอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยทั่วโลก

อันดับที่ 5 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : 18.7 Mbps5-switzerland

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการเติบโตด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 25%

อันดับที่ 4 ฮ่องกง : 19.9 Mbps

4-hong-kong

เมื่อปี 2013 ฮ่องกงเป็นประเทศแรกในโลกที่มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสุดถึง 60 Mpbs

อันดับที่ 3 ประเทศสวีเดน : 20.6 Mbps

3-sweden

ประเทศสวีเดนมีการเติบโตด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 32% จากปีที่แล้ว

อันดับที่ 2 ประเทศนอร์เวย์ : 21.3 Mbps

2-norway

ประเทศนอร์เวย์มีการเติบโตด้านอินเตอร์เน็ตสูงทีสุดใน 10 อับดับนี้ โดยคิดเป็น 68% จากปีที่แล้ว

อันดับที่ 1 ประเทศเกาหลีใต้ 29 Mbps

1-south-korea

ความเร็วอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยในประเทศเกาหลีใต้นั้นคิดเป็น 4.6 เท่าของความเร็วอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยทั่วโลกเลยทีเดียว แต่ถึงแม้ว่า 80% ของผู้อยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้จะได้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุดในโลก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการเข้าเว็บต่างๆอยู่

ที่มา : techinsider