สาขา U•Store by Comseven

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ – ศาลาพระเกี้ยว
ที่อยู่: ตั้งอยู่ภายในศูนย์หนังสือ ศาลาพระเกี้ยว เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.: 081-466-6152
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ที่อยู่: ตั้งอยู่ภายในคณะรัฐศาสตร์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น1 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.: 065-864-4703
มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่อยู่: อาคารเรียนรวม Student Center (ตึกที่มีร้านสตาร์บั๊คส์) 52/347 หมู่7 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.: 081-466-6151, 02-997-9391
มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน
ที่อยู่: ชั้น3 อาคาร11 เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.: 081-359-0711, 02-561-0377
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่อยู่: ชั้น1 อาคาร5 เลขที่ 126/1 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.: 083-033-4098
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่อยู่: ชั้น1 ตึกAB คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลขที่1 ซอยฉลองกรุง1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร.: 086-308-8107, 02-326-4858
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่: ชั้น1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น เลขที่126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร.: 086-308-8106, 02-872-6542
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถ. นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร.: 063-807-9709, 02-046-4982
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมเจอร์ฮอลลีวูด
ที่อยู่: เมเจอร์ ฮอลลีวูด ชั้น1 ห้องS1-01-02 เลขที่1,6 ซอยรามคำแหง 37 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร.: 064-513-5160
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่: บริเวณชานพักทางเข้าสำนักวิทยบริการ(เดิม) เลขที่123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร.: 081-925-9076, 04-320-2613-14, 04-320-2616
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่: อาคารลานจอดรถ S1 (ตรงข้ามคาเฟ่อเมซอน) เลขที่239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.: 091-770-8164, 05-394-4903
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกพาร์ค
ที่อยู่: อาคารจอดรถสวนดอกพาร์ค ชั้น1 เลขที่110/392 ศูนย์ศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร.: 064-280-5385
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่อยู่: เลขที่38 หมู่8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร.: 097-060-8590
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่อยู่: เลขที่80 ซอย9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.: 081-234-3835
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อยู่: อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 85 ถ. สถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
โทร.: 082-049-5697
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่อยู่: เลขที่ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร.: 095-372-8222
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่: เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.: 082-049-5949
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่อยู่: เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร.: 065-864-6502
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 (คณะแพทย์)
ที่อยู่: คณะแพทย์ เลขที่123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.: 064-101-3854