เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  1. เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564
  2. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
  3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรุณาสอบถามข้อมูล Line : @ Ufund
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด