VLC ทดสอบการเล่นวีดีโอแบบ 360 องศา

By Whats New

กระแสวิดีโอแบบ 360 องศากำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ ประกอบกับกระแสของ VR ที่มาแรงมาก ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้ง Facebook และ Youtube ต่างก็รองรับวิดีโอแบบ 360 องศากันแล้วทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีผู้ผลิตกล้องถ่ายวิดีโอแบบ 360 องศา ออกมากันหลากหลายแบรนด์เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจมากกว่าที่เคย

Read more