News : Spector เครื่องดูด Font ตัวอักษร

By Whats New

Gadget ประเภทนี้นั้นมีมานานแล้วในรูปแบบของเครื่องดูดสีที่เวลาเอาไปแตะกับสีใดก็สามารถบอกค่าสีของวัตถุนั้นๆ ได้ แต่วันนี้มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปแต่หลักคล้ายกันเพราะมันคืออุปกรณ์ที่จะช่วยบอกให้รู้ว่าตัวอักษรที่ปรากฎอยู่นั้นเป็นฟอนต์ใดอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า Spector

Read more