ฝึกเขียนแอพทำเกมส์ง่ายๆ ด้วย Hopscotch

By App & Game

การเรียนในปัจจุบันนั้นรุดหน้าไปมาก แม้แต่การเรียนเขียนโปรแกรมที่สมัยก่อนเราต้องมาเขียนบนคอมพิวเตอร์แล้วค่อยส่งไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ

Read more