มาฝึกภาษาของคุณด้วย Memrise : learn languages free

By App & Game

ภาษาถือเป็นเรื่องสำคัญในสังคมปัจจุบัน เพราะเราได้มีการคิดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก แล้วการที่เรารู้แค่หนึ่งถึงสองภาษาไม่เพียงพออีกต่อไป

Read more