iOttie iTap Magnetic Air Vent Mount

เปลี่ยนจากชีวิตที่เคยยุ่งยากให้ง่ายขึ้นด้วยอุปกรณ์จับยึดสมาร์ทโฟนในรถยนต์ที่ใช้เสียบกับช่องแอร์แบบแม่เหล็กที่สามารถหนีบได้ทั้งแอร์ก้านบาง แอร์ก้านหนา

Read more