Apple และ Google ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการติดตามผู้ติดเชื้อ COVID-19

By Whats New

รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลกกำลังร่วมมือกันค้นหาวิธีแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อปกป้องผู้คนและเร่งช่วยเหลือสังคมให้กลับสู่สภาพปกติอีกครั้ง โดยเหล่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมให้การสนันสนุนโดยการพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยต่อสู้กับไวรัสและช่วยชีวิตผู้คน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนี้ Google และ Apple จึงขอประกาศการร่วมมือกันพัฒนาการใช้เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อช่วยรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขลดการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งมีการออกแบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นหลัก เนื่องจากผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถแพร่เชื้อได้ในระยะใกล้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงมีความเห็นว่า เทคโนโลยีการติดตามผู้ติดเชื้อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส หน่วยงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำทั่วโลกได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเทคโนโลยีการติดตามผู้ติดเชื้อแบบสมัครใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนการร่วมมือกันครั้งนี้ Apple และ Google

Read more