Color Binoculars ตัวช่วยสำหรับคนตาบอดสีให้เห็นภาพชัดขึ้น

By App & Game

บนโลกของเรานั้นมีอยู่ประมาณ 8% ที่ผู้คนมีอาการตาบอดสี ซึ่งคนจำพวกนี้เขาสามารถแยกแยะสีได้เพียงบางคู่เท่านั้น เช่น แดง-เขียว ได้อย่างยากลำบาก หรือในบางคนที่มีอาการหนักมากที่ขั้นแยกไม่ออกก็มี ผู้ที่มาอาการตาบอดสีบางคนจะใส่แว่นแบบพิเศษที่จะชิฟท์ค่าสี  ทำให้สามารถเห็นความต่างของคู่สีที่มีปัญหาได้ชัดเจนขึ้น  แต่ถึงอย่างนั้นผู้มีอาการตาบอดสีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใส่แว่นที่ว่านี้ ล่าสุดได้มีตัวช่วยที่คนตาบอดเป็นแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยผู้ที่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกความแตกต่างของคู่สีได้ดียิ่งขึ้น นั้นคือแอพ Color Binoculars หลักการทำงานของ Color Binoculars คือใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเป็นตัวรับภาพ แอพจะทำการแก้ไขภาพนั้นในส่วนของค่าสีมีคอนทราสต์ต่างกันมากขึ้น เช่น แดง-เขียว ก็จะทำให้สีแดงสว่างมากขึ้น หรือให้สีเขียวมืดลง

Read more