มาฝึกภาษาของคุณด้วย Memrise : learn languages free

By App & Game

ภาษาถือเป็นเรื่องสำคัญในสังคมปัจจุบัน เพราะเราได้มีการคิดต่อสื่อสารกับสังคมภายนอก แล้วการที่เรารู้แค่หนึ่งถึงสองภาษาไม่เพียงพออีกต่อไป

Read more

คณิตศาสตร์คิดในใจฝึกได้ง่ายๆ ด้วย MathBoard Addition

By App & Game

วันนี้เราขอนำเสนอแอพดีๆ ฝั่ง Mac กันบ้าง ใครที่ประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ที่ขั้นไม่ขอบบ้าง ปัญหาทั้งหมดเพราะคิดเลขช้านั้นเอง

Read more