ใน 1 ชั่วโมง ผู้คนทั่วโลกใช้ Smartphone ทำอะไรกันบ้าง

By Whats New

ด้วยจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวัน รวมถึงมีแอพพลิเคขั่น และบริการต่างๆ มากมายถูกใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงเป็นที่มาของการจัดทำสถิติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Read more