1 Hr. Pick-up at Store (รับสินค้าที่ร้านใน 1 ชั่วโมง)

By Promotions

เงื่อนไขการสั่งซื้อและรับของที่สาขา ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อรับที่ร้าน 1 ชั่วโมง ลูกค้าต้องกรอกชื่อ – นามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต กรอกเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ที่ติดต่อได้ให้ถูกต้อง (เพื่อส่ง SMS ยืนยัน) วิธีรับสินค้าที่สาขา กรณีเข้ารับสินค้าด้วยตัวเอง– เตรียมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางตัวจริง– หลักฐานยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า (Order Confirmation) ที่ชำระเงินสำเร็จแล้วผ่านทาง E-Mail– SMS ยืนยันคำสั่งซื้อและ SMS ยืนยันการเข้ารับสินค้าที่สาขานั้นๆ

Read more