เงื่อนไขการใช้ Code ส่วนลด PDFelement

    1. กรุณาคัดลอก หรือบันทึกหน้าจอ Code นี้
    2. แสดง Code ส่วนลด ณ จุดขาย ที่ Studio 7 สาขาที่ร่วมรายการ โดยต้องซื้อพร้อม iPhone, iPad หรือ Mac เท่านั้น
    3. ระยะเวลาการใช้ Code ส่วนลด PDFelement ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 .. 64 หรือจนกว่า Code ส่วนลดจะหมด
    4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด