ชื่อ - นามสกุล :

  [multiform "your-name"]

  หมายเลขบัตรประชาชน :

  [multiform "text-idcard"]

  เบอร์โทร :

  [multiform "tel-number"]

  อีเมลล์ :

  [multiform "your-email"]

  Apple Watch Size (ขนาด) :

  [multiform "radio-size"]

  สาขา :

  [multiform "select-branch"]

  วันที่ :

  [multiform "text-date"]

  เวลา :

  [multiform "select-time"]

  [multistep multistep-203 last_step send_email]