ลงทะเบียนแสดงความสนใจ  iPhone  12 Pro  และ  iPhone 12 Pro Max

  โปรโมชันที่คุณสนใจ :

  เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  1. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งจอง iPhone  12 Pro  และ  iPhone 12 Pro Max
  2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  3. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน