ประกาศรายชื่อสาขา Studio 7 ที่ยังเปิดให้บริการ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการ ได้จากด้านล่าง

ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าทุกรายการผ่านช่องทางออนไลน์ www.BNN.in.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 02-0177770