FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ iPhone และ Mac


Q : วิธีเปลี่ยนหรือลบข้อมูลการชำระเงินใน Apple ID ของคุณ
A : ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินและคุณใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป ให้ทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > การชำระเงินและการจัดส่ง คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
2. เลือกวิธีการชำระเงินปัจจุบันของคุณ หากคุณใช้การแชร์กันในครอบครัว จะมีเฉพาะผู้จัดการประจำครอบครัวเท่านั้นที่สามารถอัพเดทข้อมูลการชำระเงินได้
3. ป้อนข้อมูลการชำระเงินใหม่ของคุณ
4. แตะบันทึก

 

หากคุณต้องการลบข้อมูลการชำระเงินของคุณ หรือหากคุณใช้ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. แตะการตั้งค่า > iTunes และ App Store
2. แตะ Apple ID ของคุณ แล้วแตะ “ดู Apple ID” คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้
3. แตะข้อมูลการชำระเงิน
4. เปลี่ยนหรือลบข้อมูลของคุณ หากต้องการลบวิธีการชำระเงินของคุณ ให้เลือก “ไม่มี” ดูข้อมูลช่วยเหลือหากคุณไม่พบ “ไม่มี” หรือไม่สามารถเลือกได้
5. แตะ เสร็จสิ้น

หากคุณเปลี่ยนวิธีการชำระเงินของคุณเป็นบัตรเครดิต iTunes Store จะดำเนินการระงับการอนุญาตบัตรเครดิตของคุณไว้ชั่วคราว เพื่อตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงบัญชีของคุณ

Tagged under: