ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

  ชื่อ - นามสกุล :

  E-mail :

  เบอร์โทรศัพท์ :

  ท่านเป็นนักศึกษาชั้นปีอะไร:

  ท่านเคยได้สมัคร UNiDAYS เพื่อรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาเพื่อการศึกษาจาก Apple แล้วหรือยัง :

  คุณมีผลิตภัณฑ์ Apple อะไรบ้าง (เลือกได้หลายข้อ) :

  คุณอยากให้ Studio7 จัดกิจกรรมรูปแบบใด? (เลือกได้หลายข้อ) :

  *เงื่อนไข : โปรดอ่านข้อตกลง*

  ท่านรับทราบและยินยอมให้ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) สามารถเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
  การส่งเสริมการเรียนรู้ และ การจัดกิจกรรม ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการในลักษณะเดียวกันข้างต้น

  ทั้งนี้ การให้ความยินยอมถือว่าเป็นไปโดยความสมัครใจของท่าน และท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

  **เมื่อลงทะเบียน จะเป็นการยินยอมในข้อตกลงนี้**