ช้อปดีมีคืน เฮงรับปีกระต่าย ช้อปเต็มแม็กซ์ ได้ลดหย่อนชัวร์ ที่ร้าน Studio 7

By Promotions

ช้อปดีมีคืน เฮงรับปีกระต่าย ช้อปเต็มแม็กซ์ ได้ลดหย่อนชัวร์ ที่ร้าน Studio 7 หรือช้อปออนไลน์ที่ studio7thailand.com

เงื่อนไขการรับสิทธิ

  • ซื้อสินค้าภายในร้าน Studio 7 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566
  • หลักฐานที่ต้องใช้
    ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (แบบกระดาษ หรือแบบ e-Tax Invoice) ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน ทั้งนี้ การระบุชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้ยึดข้อมูลล่าสุดตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนบ้าน)
  • การซื้อสินค้าสามารถจ่ายได้ด้วยเงินสด, QR Code, บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตก็ได้ ขอให้ใบกำกับภาษีลงวันที่ภายในวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

*รับคืนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ตามจริง โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

ตัวอย่างใบกำกับภาษี บริษัทคอมเซเว่น

ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษี
0 - 150,000  ได้รับการยกเว้นภาษี
150,001 - 300,000  5%
300,001 - 500,000  10%
500,001 - 750,000  15%
750,001 - 1,000,000  20%
1,000,001 - 2,000,000  25%
2,000,001 - 5,000,000  30%
5,000,001 บาท ขึ้นไป 35%

Tagged under: