เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

 1. เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป
 2. การลงทะเบียนนี้เพื่อแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
 3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุ่ม
  ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เราจะทำงานอย่างดีที่สุด เพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยโดยที่คุณเลือกจะให้ หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะ ถูกแบ่งเป็นสามหัวข้อ เพื่อให้สิทธิอย่างเต็มที่

  ความยินยอมให้นำข้อมูลไปใช้พัฒนา ให้เกิดการพัฒนาสินค้า หรือบริการให้ดียิ่งขึ้น
  เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจต่อบริการของเราอย่างต่อเนื่องทางบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจพึ่งข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์ วิจัย และทำสถิติ เพียงท่านมอบความเห็นพ้องและอนุญาตให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

  ยินยอมไม่ยินยอม

  ทางเราอาจจะพัฒนาสินค้าและบริการไม่ตรงตามความต้องการของท่าน โปรดพิจารณา

  ความยินยอมให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ
  เพื่อให้ท่านไม่พลาดข้อเสนอพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทางเราขอเรียนเชิญให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รับข้อเสนอพิเศษเฉพาะรวมถึงข่าวสารใหม่ๆ จากทางเรา เพียงท่านเห็นพ้องและอนุญาตให้ทางบริษัท รวมรวม นำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อใช้นำเสนอผลิตภัณฑ์

  ยินยอมไม่ยินยอม

  ท่านอาจพลาดข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น หรือ บริการใหม่ๆ จากเรา

  ความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา เราขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้อง และรักษาเป็นอย่างดี การอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่พึงได้รับ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือติดต่อ 02-017-7788,02-017-777

  ข้าพเจ้ายินยอม บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุ่ม เก็บข้อมูล