เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

    1. เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป
    2. การลงทะเบียนนี้เพื่อแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
    3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
    4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    5. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน