ลงทะเบียนแสดงความสนใจ iPhone 13 สีเขียวใหม่ และ iPhone SE


  เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  1. เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจระหว่างวันที่ 10 มี.ค. 2565 ถึง 17 มี.ค. 2565
  2. การลงทะเบียนแสดงนี้เป็นเพียงการลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
  3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน