ลงทะเบียนแสดงความสนใจ

AirPods Pro

  เงื่อนไขการลงทะเบียนเเสดงความสนใจ

  1. เปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจระหว่างวันที่ 15 พ.ย. ถึง 30 พ.ย. 2562
  2. การลงทะเบียนนี้เพื่อแสดงความสนใจเท่านั้น ไม่ใช่การสั่งซื้อล่วงหน้า
  3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  4. รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน