ชื่อ-นามสกุล * :

  เบอร์โทร * :

  E-mail * :

  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

  Linksys Velop AC3900 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรได้บ้าง ? :
  Smart TVกล้อง CCTVถูกทุกข้อ

  เทคโนโลยี Intelligent Mesh คืออะไร ? :
  การเชื่อมต่อโหมดสัญญาณ แบบใยแมงมุม เชื่อมโยงหากัน มีรูปแบบโครงข่ายของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหญ่การกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบเครือข่าย หากมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากเครือข่าย ก็ยังคงสามารถใช้งานได้ถูกทุกข้อ

  จุดเด่นของ Linksys คือ Node
  Node จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร? :
  เพื่อเชื่อมขยายพื้นที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตลดปัญหาจุดอับสัญญาณภายในบ้านถูกทุกข้อ