รับทันที คอร์สเรียนออนไลน์การเขียนแอพพลิเคชัน iOS ด้วย SwitchUI สำหรับลูกค้าซื้อ Mac เท่านั้น

พิเศษสำหรับลูกค้า Studio 7 เท่านั้น รับทันทีคอร์สเรียนออนไลน์การเขียนแอพพลิเคชัน iOS ด้วย SwitchUI ในคอร์ส Basic iOS Devlopment (สำหรับลูกค้าเก่าและใหม่), Design iOS Devlopment (สำหรับลูกค้าใหม่)
สำหรับลูกค้าเก่าลงทะเบียนที่ https://www.borntodev.com/regist-mac-free/
สำหรับลูกค้าใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Studio 7 สาขาที่ร่วมรายการ

รายละเอียดคอร์สเรียน

Basic iOS Devlopment

  • เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนแอปพลิเคชันบน iOS ด้วยเครื่องมือทันสมัยอย่าง Xcode และ การเขียนโปรแกรมรูปแบบใหม่อย่าง SwiftUI
  • พร้อม Workshop สำหรับสร้างแอพพลิเคชันแรกของเรา ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

Design iOS Devlopment

  • เจาะลึกการออกแบบและสร้างหน้าตาของแอปพลิเคชันบน iOS ด้วย SwiftUI ให้สามารถสร้างหน้าตาแอพพลิเคชันได้อย่างสวยงาม
  • เริ่มสร้างแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานจริงอย่าง แอพพลิเคชันรวมร้านอาหาร รายละเอียดครบทุกขั้นตอนได้ออกมาเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง

Advance iOS Devlopment

  • แอปที่ดีนอกจากหน้าตาดีแล้วการทำงานต้องมีประสิทธิภาพ
  • เริ่มต้นเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift และหลักการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • พร้อมทั้งเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับรองรับการต่อยอดในอนาคต ให้แอปพลิเคชันของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tagged under: